Oświadczenia majątkowe władz gminy

SKARBNIK GMINY
korekta Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie majątkowe za 2018
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie Rok 2015
SEKRETARZ GMINY
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2018
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie Rok 2015
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie majątkowe 31.08. 2018
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 r
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie za rok 2014
OSWIADCZENIE MAJATKOWE