Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie majątkowe za 2015 r
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe za 2014
Urząd Gminy Nielisz
Oświadczenie majątkowe 2013
Kierownik referatu
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2018
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie majątkowe za 2015 r
Urząd Gminy Nielisz
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2013 r
URZĄD STANU CYWILNEGO
Oświadczenie rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2018
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie Rok 2015
Oświadczenie majątkowe 2013
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe za 2018
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie Rok 2015
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Urząd Gminy Nielisz
Oświadczenie majątkowe 2013
Urząd Gminy Nielisz
Oświadczenie majątkowe 2013
Urząd Gminy Nielisz
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Urząd Gminy Nielisz
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Kierownik referatu
Oświadczenie majątkowe 2013
Urząd Gminy Nielisz
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie majątkowe 2013
Urząd Gminy Nielisz
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Kierownik referatu
Oświadczenie majątkowe 2013
Urząd Gminy Nielisz
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe 2013