Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2018
Zespół Szkół w Nieliszu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie Rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojecu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2018
Szkoła Podstawowa w Złojecu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Oświadczenie majątkowe za 2017 r
korekta Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie Rok 2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu
Oświadczenie majątkowe za 2018 01-02
Oświadczenie - początek pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe za 2018
Zespół Szkół w Nieliszu
Oświadczenie Rok 2015
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 r
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie Rok 2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie Rok 2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2018
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie Rok 2015
Centrum Usług Wspólnych w Nieliszu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 r
Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie Rok 2015