Oświadczenia majątkowe radnych

rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
rada gminy
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. na dzień 16 wrzesień 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. na dzień 16 wrzesień 2018 r.
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. na dzień 16 wrzesień 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
rada gminy
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. na dzień 16 wrzesień 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
rada gminy
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
rada gminy
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
rada gminy
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. na dzień 16 wrzesień 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
rada gminy
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. na dzień 16 wrzesień 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. na dzień 16 wrzesień 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
Oświadczenie za rok 2014
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
rada gminy
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. na dzień 16 wrzesień 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 r na dzień 16 wrzesień 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie za rok 2014
rada gminy
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. na dzień 16 wrzesień 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
rada gminy
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. na dzień 16 wrzesień 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
rada gminy
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. na dzień 16 wrzesień 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
rada gminy
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. na dzień 16 wrzesień 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. od dnia objęcia mandatu.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.